Cuina PRL
Cuina per a un cuiner

Aquesta és una cuina per a un cuiner; un cuiner que comparteix el seu ofici i el seu espai més còmode amb els seus quan té temps lliure. És per aquest motiu que aquesta és la història de l'obertura d'una cuina que aplega als convidats i que ara, oberta a la resta del pis, gosa robar el protagonisme a la resta del conjunt.
S'ha concebut com un element integrat, decoratiu i elegant que, també funcionalment, cobreix totes les necessitats. Per aquest motiu s'han treballat molt els materials: restaurant un paviment original de terratzo, que si bé dona caràcter al pis, no distancia aquest espai del conjunt; el gris antracita i el negre reforcen l'atenció i li minven el caràcter antisèptic i fred propi en aquestes estances; el roure, natural i amb nusos corpulents, atorguen al volum d'emmagatzematge un caràcter més propi d'un moble d'un estar que al d'un rebost; i una il·luminació, tècnica, controlada, agradable i integrada.
Fotos: Mostassa Estudi

Cocina para un cocinero

Esta es una cocina para un cocinero; un cocinero que comparte su oficio y su espacio más cómodo con los suyos en su tiempo libre. Es por este motivo que esta es la historia de la apertura de una cocina que acoge a los invitados y que ahora, abierta al resto del piso, se atreve a robar el protagonismo al resto del espacio.
Se ha concebido como un elemento integrado, decorativo y elegante que, también funcionalmente, cubre todas las necesidades. Por este motivo se ha trabajado mucho a nivel de materiales: restaurando el pavimento original de terrazo, que da carácter al piso y no estorba la visual de conjunto; el gris antracita y el negro refuerzan la atención y restan el carácter antiséptico propio de estas estancias; el roble, natural y de nudos corpulentos, otorgan al volumen de almacenaje un carácter más propio de un mueble de comedor que al de una alacena; y finalmente la luz, técnica, controlada y agradable.
Fotos: Mostassa Estudi