Estand Els Esglaons del Reciclatge

Estand mòbil per al Consell Comarcal de l'Urgell sobre la separació de residus i els seus beneficis econòmics. Projecte realitzat per a Arum, Serveis Ambientals, en col•laboració amb Latipo i executat per Visual Difusió.
Consisteix en 4 volums, corresponents als 4 contenidors de separació de residus, i un 5è informatiu, que en forma d’escala il•lustra el que s’ha de tirar en cadascun dels contenidors i, il•lustrat amb dues guardioles de dimensions diferents, els beneficis econòmics del reciclatge de la brossa. Les principals característiques de l’estand són els materials resistents, destacant la fusta OSB, per la seua eficiència; i la facilitat de muntatge i desmuntatge del conjunt per al seu trasllat, reduint el consum de carburant i un emmagatzematge més còmode ocupant un espai mínim.
Fotos Sandra G. Cosano

Estand Los Peldaños del Reciclage

Stand itinerante para el Consell Comarcal de l'Urgell sobre la separación de residuos i sus beneficios económicos. Proyecto realizado por Arum, Serveis Ambientals, en colaboración con Latipo i ejecutado por Visual Difusió.
Consiste en 4 volúmenes, correspondientes a los 4 contenedores de la separación de residuos, y un 5º informativo, que en forma de escalera ilustra como separar los residuos e, ilustrado con dos huchas de diferentes tamaños, los beneficios económicos de reciclar los residuos. Las principales características del stand son los materiales resistentes, destacando la madera OSB, por su eficiencia; y la facilidad de montaje del conjunto y de su traslado, reduciendo el consumo de carburante y un almacenaje mas cómodo ocupando un espacio mínimo.
Fotos Sandra G. Cosano