La Terrassa del Beat

Aquesta intervenció ha estat la cirereta del pastel a la cafeteria Beat Cafè & Soul. Un nou espai exterior que ocupa tota la façana del local i en el que es repeteixen algunes de les premisses de la cafeteria: estètica elegant, sòbria de colors i amb un punt urbà; un acurat treball de les textures amb la combinació de materials com la fusta d’iroko i la xapa microperforada pintada de negre; la participació en el disseny gràfic de l’estudi Latipo; i la creació de petits móns mitjançant la disposició dels bancs en U i la varietat de sentades de bancs, cadires i butaques.
Fotos: Sandra G Cosano

La Terraza del Beat

Esta intervención ha constituido la guinda del pastel del Beat Cafè & Soul. Un espacio exterior que ocupa toda la fachada del local y en el que se repiten algunos de los apriorismos de la cafetería: estética elegante, sobria de colores i con un toque urbano; un acurado trabajo de las texturas con la combinación de materiales como la madera de iroko y la chapa microperforada negra; la participación en el diseño gráfico del estudio Latipo; y la creación de pequeños mundos mediante la disposición en U de los bancos y la variedad de opciones para sentarse de los bancos, las sillas y las butacas.
Fotos: Sandra G Cosano