Pastisseria Marqués. Bancada
Pastisseria Marqués

La nova botiga de Marqués és una pastisseria que expressa. Que plasma en el concepte, en la distribució, en els seus elements i materials els estendards d'aquesta família fornera amb anys de producció i venda de producte de qualitat.
Àmpliament representat està l'estendard de la tradició. De fet, és l'essència del projecte, amb la participació de diferents gremis com el fuster i el seu mobiliari realitzat a mida amb acabats a mà; el detall de les làmpades de diferents dimensions i colors manufacturades i encintades una a una des de la proximitat; per acabar amb la presència del mural de rajola valenciana feta i pintada a mà amb el retrat dels pastissers de la casa, treballant.
Igualment destacat és l'estendard de la qualitat en el producte que s'ofereix, per aquest motiu s'ha dissenyat un espai en el qual els principals protagonistes són el pa, els pastissos, els brioixos, les coques, etcètera. Per aquest motiu el punt de partida del projecte fou la cerca del millor lloc per a penjar l'expositor del pa. La tria de la gamma cromàtica i dels materials, com són la fusta de faig i el marbre de Macael, a més a més d'afavorir la sensació de proximitat, feta amb la premissa d'enaltir el protagonisme del producte. Tot plegat emfatitzat per una il•luminació tècnica amb una temperatura de color i intensitat que discretament compleix la seva funció.
En darrer lloc tenim l'estendard base: la tria d'una bona matèria primera. Des de l'interiorisme es manifesta amb la transparència. Amb una façana sòbria -sense elements que distreguin l'atenció, amb un rètol concís, discretament il•luminat i un marc negre- que guia la mirada del transeünt cap a l'interior: la cafeteria, els habitants, el concepte i, especialment, el producte. Finalment, al fons s'obre, amb tota la intenció, l'obrador. Amb una àmplia fusteria de quarterons - igual a la de la façana- convida al visitant, des del desvergonyiment d'algú que no té res a amagar, a veure com s'acaben els pastissos, com es preparen els esmorzars, etcètera.
Projecte realitzat en col·laboració amb l'arquitecte tècnic: Gerard Cos
Fotos: Mostassa Estudi

Panadería Marqués

La nueva tienda de Marqués es una pastelería que expresa. Que pone de manifiesto en el concepto, en la distribución, en sus elementos y materiales los estandartes de esta familia de panaderos con años de manufacturación y venta de productos de calidad.
Ampliamente representado está el estandarte de la tradición. Es de hecho la esencia del proyecto con la participación de diferentes gremios como el carpinterio y su mobiliario hecho a medida y acabado a mano; el detalle de las lámparas de diferentes dimensiones y colores manufacturadas y encintadas una a una des de la proximidad; para terminar con la destacada presencia del mural de azulejo valenciano hecho y pintado a mano con el retrato de los mismos panaderos trabajando.
Igualmente destacado es el estandarte de la calidad en el producto que se ofrece, por este motivo se ha diseñado un espacio en el que los principales protagonistas son el pan, los pasteles, la bollería, las cocas, etcétera. Por este motivo el punto de partida del proyecto fue la búsqueda de la mejor ubicación para el expositor del pan. La selección de la gama cromática, y de los materiales, como son la madera de haya y el mármol de Macael, que además de ofrecer una sensación de cercanía, hecha con la premisa de dar protagonismo al producto. Todo enfatizado con una iluminación técnica con una temperatura de color y intensidad que discretamente cumplen su función.
En último lugar tenemos el estandarte base: la selección de una buena materia prima. Des del interiorismo se manifiesta con la transparencia. Con una fachada sobria -sin elementos que distraigan la atención, un rótulo conciso, discretamente iluminado, y un marco negro- que guía la mirada del transeúnte hacia el interior: la cafetería, los usuarios, el concepto y, especialmente, el producto. Finalmente en el fondo se abre, con toda la intencionalidad, el obrador. Con una amplia carpintería de cuarterones negros -igual al de la fachada- invita al visitante, con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, a ver como se termina la decoración de los pasteles, como se preparan los desayunos, etcétera.
Proyecto realizado en colaboración con el arquitecto técnico: Gerard Cos
Fotos: Mostassa Estudi