barra i plantes Soups&Sucs
Soups&Sucs. Fast Casual Food

Situat al cor de Lleida, amb una trentena de metres quadrats i capacitat per una dotzena de persones el Soups&Sucs naix amb la voluntat d’oferir l’antítesi del fast food. És un petit espai en el que ràpidament es manifesta aquest caràcter ecològic, cosmopolita i amb voluntat de despuntar del negoci. La forta personalitat se li atorga principalment amb el predomini del negre i es matisa amb un ampli ventall de materials: el roure, el vidre armat, la fusta tintada, el formigó, el marbre o les rajoles vidriades. Contraposant el caràcter industrial d’aquestos materials, és molt important la presència de les plantes a mode de mural de benvinguda o la informalitat de l’ús de la retolació manuscrita sobre la majoria de vidres.
Fotos: Sandra G Cosano

Soups&Sucs. Fast Casual Food

Situado en el corazón de Lleida, con una treintena de metros cuadrados y capacidad para una docena de personas, el Soups&Sucs nace con la voluntad de ofrecer la antítesis del fast food. Es un pequeño espacio en el que rápidamente se manifiesta este carácter ecológico, cosmopolita y con voluntad de despuntar del negocio. La fuerte personalidad se le otorga mediante el predominio del negro i se matiza con un amplio abanico de materiales: la madera teñida, el cristal armado, el roble, el mármol o las baldosas vidriadas. Como contrapunto a este carácter industrial de estos materiales es muy importante la presencia de plantas a modo de mural de bienvenida o la informalidad del uso de la rotulación manuscrita sobre la mayoría de sus cristales.
Fotos: Sandra G Cosano