AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de Albert Salvia dissenyador d’interiors.
A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari da la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://www.albertsalvia.com/ és un domini de Albert Salvia, amb domicili social al carrer Carrer Borràs, 16, 25142 Bellvís, telèfon +34 669 458 456‬‬ i mail albert@albertsalvia.com

NORMES D’UTILITZACIÓ
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit d’aquesta web així com dels continguts i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per tant, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, inclòs la introducció d’un virus o similar.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines de la web i la informació o els elements que contenen, inclosos textos, documents, fotografies, dibuixos, que representin gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Albert Salvia dissenyador d’interiors és titular o amb llicències llegítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, o distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT
La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereix una operació contínua i de qualitat.
De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que es poden trobar amb interrupcions o parades per factors o circumstàncies fora del nostre control.
Albert Salvia dissenyador d’interiors no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
Albert Salvia dissenyador d’interiors no és responsable per qualsevol dany que pugui sorgir, entre d'altres, de:

· Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivat per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies de telecomunicacions i xarxes

· Intromissions mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

· Ús inadequat d’aquesta WEB.

· Errors produïts per un mal funcionament del navegador o pel ús de versions no actualitzades del mateix.

L'usuari, en cas de danys causats per un ús il·lícit o inadequat d'aquesta web, poden ser reclamats per danys i prejudicis.
A més, l'usuari respondrà per danys i perjudicis, que es deriva de l'ús de "robots", "Aranyes",… o eines similars utilitzades per recollir o extreure dades o qualsevol altra acció en la seva part que imposin un càrrega per fer disminuir el funcionament de la web.

LEGISLACIÓ
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra web aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència. Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Albert Salvia dissenyador d’interiors , amb domicili social al Carrer Borràs, 16, 25142 Bellvís, telèfon +34 669 458 456‬ i mail albert@albertsalvia.com

Quines dades personals es recullen i la seva finalitat
Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

TractamentCLIENTS
FinalitatGestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.
Categories de dadesClients
DadesDades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaDel propi interessat.
DestinatarisLes previstes por normativa.
Temps de conservacióLes previstes por normativa.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.


TractamentINFORMACIÓ
FinalitatRespondre les peticions de informació que es recepcionen per la web.
Categories de dadesPersones que sol·liciten informació.
DadesNom, cognoms, mail i telèfon.
LegitimacióPetició d’informació.
ProcedènciaDel propi interessat.
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Temps de conservacióEl necessari per resoldre la petició d’informació.
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Albert Salvia dissenyador d’interiors utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?
A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d'una relació contractual.
  2. Quan ens dóna el seu consentiment.
  3. Per interès legítim de Albert Salvia dissenyador d’interiors per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
  4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: albert@albertsalvia.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o a les xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenint el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes imatges, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents
Albert Salvia dissenyador d’interiors adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?
Albert Salvia dissenyador d’interiors guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?
Albert Salvia dissenyador d’interiors només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat
Albert Salvia dissenyador d’interiors assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l'empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per Albert Salvia
RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctes
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal
Limitació del tractamentEs pot sol·licitar la limitació quan:
- Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades
- Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Xarxes socials
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de Albert Salvia dissenyador d’interiors i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Albert Salvia dissenyador d’interiors .
En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

· No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

· No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Albert Salvia dissenyador d’interiors no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Albert Salvia dissenyador d’interiors es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

· Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
· Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
· Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
· No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
· Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
· No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Las xarxes socials gestionades per Albert Salvia dissenyador d’interiors son:
Facebook: https://www.facebook.com/albertsalviadissenyadordinteriors
Instagram: https://www.instagram.com/albert_salvia_dis_dinteriors/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/albert-salvia-farr%C3%A9-0895aa46/
Behance: https://www.behance.net/albertsalvia?tracking_source=search_users%7Calbert%20salvia

POLÍTICA DE COOKIES

Albert Salvia dissenyador d’interiors li informa sobre l’ús de les cookies en la seva plana web.
Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Son eines que juguen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permet a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el seu servei.

Tipus de cookies
Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d'anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat.

Cookies utilitzades a les xarxes
A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades per aquest portal així com la seva tipologia i funció:
La pàgina web utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 cookies d'aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d'anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l'ús d'aquestes cookies.

www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Mitjançant l'analítica web s'obté informació relativa al nombre d'usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma , el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d'aquest portal.

Una altra de les cookies que es descarreguen és una cookies de tipus tècnic anomenada ASP.NET_SessionId. Aquesta cookies permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del qual és possible vincular dades necessàries per a possibilitar la navegació en curs.

Cookies de registre
Les cookies de registre es generen una vegada que l'usuari s'ha registrat o posteriorment ha obert la seva sessió, i s'utilitzen per a identificar-li en les web i serveis amb els següents objectius:

· Mantenir a l'usuari identificat de manera que, si tanca un servei o web, el navegador o l'ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei o web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l'usuari prem la funcionalitat “Sortir”, de manera que aquesta cookie s'elimina i la pròxima vegada que entre en la web l'usuari haurà d'iniciar sessió per a estar identificat.
· Comprovar si l'usuari està autoritzat per a accedir a certs serveis, per exemple, per a participar en un concurs.
· Addicionalment, alguns serveis poden utilitzar connectors de tercers com ara Facebook, Twitter o Google. Quan l'usuari es registra en un servei amb credencials d'una xarxa social o sistema d'identificació de tercers, autoritza al mateix a guardar una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a la web fins que expira. L'usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l'accés a la web mitjançant xarxes socials o sistema d'identificació de tercers actualitzant les seves preferències en la xarxa social que específica.

Finalment, es descarrega una cookies de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i de sessió. Gestiona consentiment per a l'ús de les cookies a la pàgina web, amb l'objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se'ls mostri informació a la part superior de la pàgina referent a això.

Acceptació de la Política de cookies
La nostra empresa assumeix que vostè accepta l'ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè sigui conscient.

Davant d'aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

· Accepta cookies . No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
· Tanca. S’amaga l'avís en la present pàgina.
· Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies i modificar la configuració del seu navegador.

Com modificar la configuració de les cookies
Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, la funció de 'Ajuda' us mostrarà com fer-ho.

· Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
· FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
· Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
· Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies al seu navegador a través d'eines com les següents:

· Ghostery: www.ghostery.com/
· Your línia choices: www.youronlinechoices.com/es/

Top