Albert Salvia, dissenyador d'interiors. Lleida

Passamà de l'escala, Casa CMB
L'habitació de l'H
Làmpada de Faro, Delares